mẫu đơn cho đất viết tay
Mẫu đơn cho đất viết tay như thế nào là hợp pháp?

Mẫu đơn cho đất viết tay như thế nào là hợp pháp?

Cho đất, cho nhà, cho xe,… là những điều chúng ta thường gặp trong cuộc sống. Mẫu đơn cho đất viết tay có hợp pháp hay không? Cần làm như thế nào để hợp pháp hóa mẫu đơn đó? Theo dõi bài viết Mẫu đơn cho đất viết tay như thế nào là hợp pháp?  để tìm hiểu ngay nhé.

Điều kiện để làm hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất

Cực kì nhiều người băn khoăn không biết, hợp đồng tặng cho quyền dùng đất (QSD đất) có điều kiện là gì, điều kiện tặng cho đất ở, đất nông nghiệp theo quy định về cho tặng đất đai ra sao, thủ tục cho tặng đất đai, nhà đất cho con cái, hoặ vợ/chồng cần điều kiện ra sao.

Theo quy định về quyền cho tặng đất đai, bạn cần biểu hiện rõ trong hợp đồng tặng cho một phần quyền sử dụng đất là mong muốn tặng riêng cho một cá nhân hay chung cho nhiều người (như vợ chồng, con cái).

Trong trường hợp quyền dùng đất đứng tên hộ gia đình thì khi mà bạn muốn làm hợp đồng, giấy cho tặng đất ở cho ai không thể thiếu sự công nhận của toàn bộ các thành viên trong hộ khẩu đó. Nếu như một thành viên trong hộ khẩu không đồng ý thì giấy cho tặng đất đai viết tay đấy sẽ không có hiệu lực.

Để chọn lựa quyền dùng đất đứng tên cá nhân hay hộ gia đình thì cần căn cứ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu đất được cấp cho Ông A thì là tài sản cá nhân, còn ghi cấp cho Hộ ông A thì sẽ là tài sản chung hộ gia đình.

mẫu đơn cho đất viết tay
Làm hợp đồng tặng cho nhà đất có điều kiện gì?

Để làm mẫu đơn cho tặng đất đai, đất ở viết tay, hoàn thiện hợp đồng, hồ sơ, thủ tục cho tặng chuyển nhượng quyền dùng đất cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Không bị mâu thuẫn

– Không thuộc diện kê biên tài sản để cam kết thi hành án

– Còn thời hạn dùng

Xem thêm Các mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất 2021

Thông tin cần có trong mẫu giấy cho đất viết tay

Mẫu đơn cho đất viết tay 1
Nội dung bắt buộc có trong mẫu đơn cho đất viết tay

Khi tiến hành viết giấy cho tặng đất, người cho tặng cần cam kết những thông tin cơ bản sau:

 • Ghi rõ thông tin bên tặng cho, gồm: họ tênngày tháng năm sinh, số CMND/Thẻ căn cước công dân, doanh nghiệp cấp, hộ khẩu thường trú,…

 • Ghi rõ thông tin bên được tặng cho, gồm: họ và tênngày, tháng, năm sinh, số CMND/Thẻ căn cước công dân, hộ khẩu thường trú…

 • Ghi rõ nội dung tài sản cho, tặng: Loại hình, vị trí, diện tích, tài sản trên đất, tất cả thông tin giấy chứng thực quyền sử dụng đất.

 • Ghi rõ thời điểm giao, cho, tặng đất cho người được tặng

 • Xác định nghĩa vụ nộp thuế và các lệ phí có sự liên quan

 • Nêu rõ những phương thức giải quyết khi xảy ra tranh chấptranh chấp

 • Bảo đảm của các bên cho/ tặng, được cho/được tặng hoàn toàn tự nguyện

 • Hai bên cần ký và ghi rõ họ tên, sau đấy đến cơ quan hành chính Nhà nước để công chứng nhằm bảo đảm tính pháp lý của giấy cho tặng đất.

Xem thêm Những giá trị pháp lý của hợp đồng ba bên mới nhất 2021

Giấy cho tặng đất viết tay có cần công chứng không?

Theo Điều 459 Bộ luật Dân sự năm 2015, việc tặng cho quyền sử dụng đất phải được biểu hiện trên văn bản. Và văn bản này có hiệu lực pháp lý khi được công chứng, chứng thực tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giấy tờ pháp lý luôn giữ nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với các kiểu hình bất động sản. Vậy nên khi mua nhà bạn cần chọn những căn nhà chính chủ, nội dung rõ ràng, giấy tờ hợp pháp.

Mẫu đơn cho đất viết tay
Cho đất bằng giấy viết tay có hiệu lực pháp lý khi được công chứng, chứng nhận tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Lúc đó, những giấy tờ thiết yếu để công chứng mẫu giấy cho tặng đất viết tay bao gồm:

 • Phiếu công chứng
 • Dự thảo hợp đồng tặng cho (nếu có)
 • Giấy tờ tùy thân: CMND/CCCD, hộ chiếu, sổ hộ khẩu, giấy công nhận tình trạng hôn nhân, giấy khai sinh để chứng minh quan hệ huyết thống giữa người được tặng cho và người tặng cho
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản vẽ trạng thái (nếu có), giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản (di chúc, văn bản thừa kế, thỏa thuận tài sản riêng)

Xem thêm Tổng hợp kỹ năng giao tiếp trong bất động sản mới nhất cho bạn

Mẫu đơn cho đất viết tay mới nhất 2021

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

GIẤY CHO TẶNG NHÀ VÀ ĐẤT

…………., ngày … tháng … năm …….

Hôm nay, tại ……………………., Chúng tôi gồm các bên sau:

Bên tặng cho quyền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là Bên A)

– Ông (Bà): ………………………………………………  Năm sinh:………………….

– CMND số: …………………… Ngày cấp …………  Nơi cấp ……………………….

– Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ……………………………………………………………………………………

Bên nhận tặng cho quyền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là Bên B)

– Ông (Bà): ………………………………………………  Năm sinh:………………….

– CMND số: …………………… Ngày cấp …………  Nơi cấp ……………………….

– Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ……………………………………………………………………………………

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng nhà đất theo các thoả thuận sau đây

Điều 01. Quyền sử dụng đất tặng cho 

1.1. Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ……………………………………, cụ thể như sau:

– Thửa đất số: ……………………………………………

– Thuộc tờ bản đồ số:……………………………………

– Địa chỉ thửa đất: ………………………………………

– Diện tích: …………………………. m2 (bằng chữ: ……………………………………….)

– Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ………………………………. m2

+ Sử dụng chung: ……………………………… m2

– Mục đích sử dụng:……………………………………

– Thời hạn sử dụng:…………………………………….

– Nguồn gốc sử dụng:…………………………………

1.2. Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ………………………

1.3. Giá trị quyền sử dụng đất là ………………………………………………………………đồng (bằng chữ: …………………………………… đồng Việt Nam)

Điều 02. Giao và đăng ký quyền sử dụng đất

2.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B sau …… ngày kể từ ngày hợp đồng này được ký kết và có hiệu lực.

2.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 03. Trách nhiệm nộp lệ phí và thuế

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên …………. chịu trách nhiệm nộp.

Điều 04. Lời cam đoan chung của hai bên

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

4.1. Bên A cam đoan:

4.1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

4.1.2.Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

4.1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

– Thửa đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

4.1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

4.1.5. hực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

4.2. Bên B cam đoan:

4.2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

4.2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

4.2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

4.2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

Điều 05. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện những nội dung đã cam kết ở văn bản này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án Nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 06. Điều khoản cuối cùng 

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A                                                                                                                  Bên B 

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                                             (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Bạn muốn cho đất ai thì hãy tham khảo thật kỹ những điều cần chý nhé. Trong bài viết có mẫu đơn cho đất viết tay mà atpland.vn đã tổng hợp được. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích với tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết.

Hồng Quyên – Tổng Hợp và Bổ Sung

Tìm kiếm nhà đất bán