Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựngMẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng
Các mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất 2021

Các mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất 2021

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng xuất hiện khi nào? Trong hợp đồng này chúng ta cần chú ý những điểm gì? Nếu bạn đã và đang chuẩn bị thanh lý hợp đồng xây dựng thì đừng nên bỏ qua bài viết Các mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất 2021 này nhé.

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng là gì?

Thanh lý hợp đồng? Thanh lý hợp đồng là biên bản ghi lại và xác nhận một khi hoàn tất một công việc nào đấy được hai bên tham gia công nhận lại khối lượng, chất lượng, và các phát sinh sau chu trình hoàn thiện công việc đấy và hai bên cùng thừa nhận ký tên.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng
Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng là gì?

Sau khi hoàn tất một giao dịch kinh tế, dân sự nào đó – chẳng hạn là việc xây lắp một công trình nhà xưởng – biểu hiện qua Hợp đồng thi công, các bên thường lập một văn bản, chính thức công nhận đã hoàn tất mọi nỗi lo về quyền lợi và nghĩa vụ, không còn ràng buộc gì với nhau nữa. Văn bản có tính chất “khóa sổ” này chủ đạo là “Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng”.

Xem thêm Tìm hiểu về hợp đồng môi giới bất động sản mới nhất 2021

Lưu ý khi viết biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng
Lưu ý khi viết biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng
  • Khi thanh lý hợp đồng thi công công trình tạo ra cần phụ thuộc vào hợp đồng tạo ra đã kí trước đây để chọn lựa mức độ hoàn thiện nghĩa vụ của các bên;
  • Người đại diện ký biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng cần là người có thẩm quyền;
  • Có khả năng đưa hợp đồng thanh lý thi công công trình xây dựng ra công chứng.
  • Các bên tình nguyện deal rồi đi đến độc nhất các điều khoản trong hợp đồng thanh lý.
  • Lưu ý: Bàn giao những gì và nghĩa vụ thanh toán phải được quyết toán tại thời điểm ký biên bản thanh lý,

Mục tiêu lập biên bản thanh lý hợp đồng

Định nghĩa thanh lý hợp đồng lần đầu tiên hiện diện và được ghi lại và xác nhận trong Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989. Điều 28 Pháp lệnh này quy định như sau:

Các bên phải cùng nhau thanh lý hợp đồng kinh tế trong trường hợp:

1- Hợp đồng kinh tế được làm xong;

2- Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng kinh tế đã hết và không có sự thoả thuận kéo dài thời hạn đó;

3- Hợp đồng kinh tế bị đình chỉ thực hiện hoặc huỷ bỏ;

4- Khi hợp đồng kinh tế không được tiếp tục làm theo quy định tại đoạn 2, đoạn 3 Điều 24 hoặc Điều 25 của Pháp lệnh này.

Tuy vậy, Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989 đã hết hiệu lực. Tại Bộ luật Dân sự 2015 đang có hiệu lực chỉ có các quy định về chấm dứt hợp đồng.

Điều 422 quy định 07 hoàn cảnh chấm dứt hợp đồng như sau:

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

1. Hợp đồng đã được hoàn thành;

2. Theo deal của các bên;

3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đấy thực hiện;

4. Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;

5. Hợp đồng chẳng thể thực hiện được do đối tượng mục tiêu của hợp đồng không còn;

6. Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này;

7. Trường hợp khác do luật quy định.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Dù trong các văn bản pháp luật dân sự, thương mại không ghi nhận tuy nhiên trên thực tế ngày nay, các công ty, tổ chức, cá nhân vẫn hay thường xuyên sử dụng chế định “thanh lý hợp đồng” trong các giao dịch dân sự và hành động hợp đồng của mình nhằm chấm dứt và giải phóng các quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh từ hợp đồng được giao kết.

Thanh lý hợp đồng là sự công nhận lại lần nữa việc hai bên đã hành động đầy đủ các nghĩa vụ của mỗi bên theo nội dung hợp đồng đã giao kết hay chưa? Lúc đó hai bên có còn ràng buộc với nhau nữa hay không? Biên bản thanh lý hợp đồng giúp ngăn những tranh chấp pháp lý không đáng có sau này.

Xem thêm Cần chú ý gì khi viết mẫu hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số:……../TLHĐ

 

Căn cứ hợp đồng kinh tế số:   /HĐKT ngày ……. tháng ……năm 2018 được ký kết giữa công ty …………………và Công ty …………………………………………

Căn cứ biên bản nghiệm thu ngày ………  tháng …….. năm …….

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……. tại ……………………….. chúng tôi gồm:

A/ Đại diện bên A: TRUNG TÂM VIỄN THÔNG TAM ĐẢO

Đại diện:…………………………………………………………….. Chức vụ:…………………………

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………..

Tài khoản:…………………………………………………………………………………………………..

MST:……………………………………………………….. Điện thoại:………………………………..

B/ Đại diện bên B: CT CP ĐẦU TƯ XD VÀ PT THƯƠNG HIỆU TAKASIMA

Đại diện:…………………………………………………………….. Chức vụ:…………………………

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………..

Tài khoản:…………………………………………………………………………………………………..

MST:……………………………………………………….. Điện thoại:………………………………..

Hai bên cùng nhau thống nhất thanh lý hợp đồng kinh tế số:     /HĐKT về việc bên A hợp đồng thi công, Công trình: ……………………………… , Bên A thanh toán số tiến như ký kết trong hợp đồng cho bên B cụ thể:

+ Tổng giá trị thanh toán :……………………………….

Bằng chữ: …………………………………………………………………………..

Hai bên nhất trí thanh lý hợp đồng đã ký ngày ……/…../2010 Hợp đồng chấm dứt hiệu lực khi hai bên ký  biên bản thanh lý hợp đồng.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

          ĐẠI DIỆN BÊN B                              ĐẠI DIỆN BÊN A

Xem thêm Mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG

– Căn cứ Hợp đồng thi công số………………. ký ngày giữa……………………….. và……………………….

– Theo nhu cầu và thỏa thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày………tháng………..năm……………,

Chúng tôi gồm:

BÊN A:……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………….

IFrame

Điện thoại:………………………………………………. Fax:……………………………………………………………..

IFrame

Đại diện:…………………………………………………. Chức vụ:………………………………………………………

Bên B:………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………. Fax:…………………………………………………………….

Đại diện:………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………

Hai bên cùng thống nhất ký kết Biên bản thanh lý này với nội dung như sau:

1. Thanh lý Hợp đồng thi công số đã ký ngày giữa hai bên.

2. Kể từ thời điểm lập Biên bản này, hai bên xác nhận đã hoàn tất mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Do vậy không còn trách nhiệm hay quyền lợi gì với nhau và cùng cam kết sẽ không thắc mắc, khiếu nại bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Hợp đồng thi công số……….ngày………………….nữa.

3. Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 2 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

  ĐẠI DIỆN BÊN B                              ĐẠI DIỆN BÊN A

Trên đây là các mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mà atpland.vn đã tổng hợp được. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích với tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết.

Hồng Quyên – Tổng Hợp và Bổ Sung

Tìm kiếm nhà đất bán