Tiện ích tính số tiền lãi vay mua nhà

Giá trị bất động sản (tỷ)
Tỷ lệ vay (%)
Kỳ hạn vay (năm )
Lãi suất %/năm

Kết quả

16,91 tỷ
Trả trước:
3,950,000,000
Nợ gốc:
3,950,000,000
Lãi:
9,006,000,000
Thanh toán tháng đầu:
35,988,889
Tải bảng tính đầy đủ

  Cách tính lãi suất cho vay thanh toán theo dư nợ giảm dần

  Tiền lãi tháng đầu = số tiền vay x lãi suất cố định hàng tháng
  Tiền lãi những tháng tiếp theo = số tiền gốc còn lại x lãi suất vay
  Số tiền cần phải trả mỗi tháng = số tiền vay/ thời gian vay + số tiền vay còn lại x lãi suất cố định mỗi tháng

  Cách tính lãi suất cho vay thanh toán đều hàng tháng

  Bạn có thể sử dụng công thức sau để tính tiền lãi vay:
  Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay/ số tháng vay. 
  Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay * lãi suất vay. 
  Tiền lãi các tháng tiếp theo = Số tiền gốc còn lại * lãi suất vay.

  Tìm kiếm nhà đất bán