Tài sản gắn liền với đất là gì? Điều kiện để được cấp giấy chứng thực tài sản gắn liền với đất

Tài sản gắn liền với đất là gì? Điều kiện để được cấp giấy chứng thực tài sản gắn liền với đất

Tài sản gắn liền với đất là gì? Sổ đỏ (Giấy chứng nhận) ngoài việc chứng nhận quyền sử dụng đất thì còn chứng thực quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất gồm nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Những thông tin về tài sản gắn liền với đất là gì, gồm những gì không phải ai cũng biết. Bởi vậy để đảm bảo quyền lợi và hạn chế những yếu tố pháp lý không ước muốn, mời bạn tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau!

Tài sản gắn liền với đất là gì?

Điều 105 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản, tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản tạo thành trong tương lai”.

Tài sản gắn liền với đất là gì
Tài sản gắn liền với đất là gì

Khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng thực quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp Giấy chứng thực quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, tài sản gắn liền với đất gồm có nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Giấy chứng thực quyển dùng đất và tài sản gắn liền với đất là gì

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước công nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất (Theo khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 – sau đây gọi tắt là Sổ đỏ).

Điều kiện để được cấp giấy chứng thực quyền dùng đất và tài sản gắn liền với đất

Điều kiện để được cấp giấy chứng thực quyền dùng đất và tài sản gắn liền với đất

Theo Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 01/2017/NĐ-CP điều kiện cấp Sổ đỏ gồm: Đất có giấy tờ về quyền dùng đất, đất không có giấy tờ và đất lấn, chiếm, được giao không đúng thẩm quyền (đất có vi phạm trước ngày 01/7/2014 tuy nhiên sử dụng ổn định, lâu dài).

7 trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp giấy chứng thực quyền sở hữu

Căn cứ Điều 35 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, có 7 trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, cụ thể:

  • Tài sản gắn liền với đất mà thửa đất có tài sản đó không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định này.
  • Nhà ở hoặc công trình xây dựng khác được tạo ra tạm thời trong thời gian xây dựng công trình chính hoặc xây dựng bằng vật liệu tranh tre, nứa, lá, đất; công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính và để phục vụ cho việc quản lý, sử dụng, vận hành công trình chính.
7 trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp giấy chứng thực quyền sở hữu
  • Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa, phá dỡ hoặc đã có thông báo, quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Nhà ở, công trình được tạo ra sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được đơn vị nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đấy không thích hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
7 trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp giấy chứng thực quyền sở hữu
  • Tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, trừ trường hợp tài sản đã được nắm rõ là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
  • Tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp được chứng thực quyền sở hữu theo quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này.
  • Tài sản tạo lập do chuyển mục tiêu sử dụng đất trái phép.

Tạm kết

Với những thông tin trên đây, chúng tôi tin rằng Quý khách hàng đã phần nào hiểu được về tài sản gắn liền với đất là gì. Trong trường hợp Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về bài viết cũng như vấn đề xoay quanh, đừng ngần ngại liên hệ với ATP Land để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện.

Tìm kiếm nhà đất bán