Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì? Khi nào phải nộp loại thuế này?

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì? Khi nào phải nộp loại thuế này?

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì? Đất phi nông nghiệp được các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình dùng mục đích chủ yếu là để ở. Có những trường hợp bắt buộc phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và có những đối tượng được miễn thuế.

Vậy hãy cùng mình tìm hiểu xem thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì? Cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và đối tượng chịu thuế là những ai nhé

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì?

Đây là loại thuế mà người dùng đất phi nông nghiệp trên phải chi trả cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Những loại đất phải chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì?

Đất sản xuất kinh doanh là gì?
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì?

Thứ nhất, là các kiểu đất ở đô thị hoặc nông thôn đã được quy định trong Luật đất đai 2013. Thứ hai là các loại đất được sử dụng để sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp như:

 • Đất sử dụng để xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất kinh doanh tập trung cùng chế độ dùng đất, khu chế xuất.

 • Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh: xây dựng tiểu thủ công nghiệp; cơ sở sản xuất công nghiệp; cơ sở bán hàng dịch vụ thương mại, công trình phục vụ sản xuất bán hàng.

 • Đất làm mặt bằng khai thác hoặc chế biến khoáng sản. Tuy nhiên nếu như việc khai thác này không làm liên quan đến mặt đất hoặc các lớp đất thì sẽ không phải chịu thuế phí dùng đất phi nông nghiệp.

 • Đất sản xuất làm đồ gốm. Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng bao gồm cả đất được dùng để khai thác nguyên liệu hoặc đất phục vụ cho việc chế biến, sản xuất đấy.

Khi nào phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

Khi nào phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

Không phải ai cũng phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mà chỉ những trường hợp sau đây mới phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như sau:

 • Những người dùng đất đang trực tiếp sử dụng đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị quy định tại Luật Đất đai hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Các kiểu đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trừ đất phi nông nghiệp không dùng vào mục đích bán hàng thuộc đối tượng không chịu thuế thì những trường hợp sau phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm:
 • Những người dùng đất để xây dựng khu công nghiệp bao gồm đất để xây dựng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, bán hàng tập trung khác có cùng chế độ sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Đối tượng không phải chịu thuế?

 • Đất dùng cho các công trình sự nghiệp thuộc ngoại giao nhà nước, văn hóa, tổ chức chính trị, tổ chức sự nghiệp công lập, KH-CN, kinh tế,…
 • Đất sử dụng để làm nghĩa trang, nghĩa địa.
 • Đất sông, suối ngòi, kênh, rạch và mặt nước chuyên dùng.
 • Đất có những công trình như đình, đền, miếu, tự, am,..
 • Đất thuộc bộ Quốc phòng để làm căn cứ quân sự, trụ sở đóng quân,…

Cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Việc tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được tính trên cơ sở căn cứ vào giá tính thuế và thuế suất. Căn cứ theo quy định của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như sau:

Cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Mức thuế phải nộp = Diện tích đất tính thuế x Giá của 1m2 đất x Thuế suất%.

Trong đó:

 • Giá tính thuế đối với đất được nắm rõ bằng diện tích đất tính thuế nhân với giá của 1m2 đất.
 • Thuế suất đối với đất ở và đất phi nông nghiệp được sử dụng vào mục đích bán hàng áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần được pháp luật quy định như sau:

Bậc thuế

Diện tích đất tính thuế (m2)

Thuế suất

1

Diện tích trong hạn mức

0,03%

2

Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức

0,07%

3

Phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức

0,15%

Tạm kết

Thuế đất đóng vai trò quan trọng đến sự phát triển của đất nước. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mang thuộc tính khuyến khích các cá nhân và tổ chức dùng đất một cách hiệu quả mang đến thị trường bất động sản phát triển. Vì vậy, hãy dùng đất đúng đắn và nộp thuế rất đầy đủ để tránh sai luật nhé!

Xem thêm: Vi bằng là gì? Các trường hợp cần phải lập vi bằng

Tìm kiếm nhà đất bán