Nghiệm thu công trình là gì? Mẫu nghiệm thu công trình mới nhất 2021

Nghiệm thu công trình là gì? Mẫu nghiệm thu công trình mới nhất 2021

Nghiệm thu công trình là gì? Công việc này được thực hiện bởi các đơn vị công dụng có thẩm quyền, dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã được thi công từ đấy đưa rõ ra đánh giá công trình có đạt chuẩn chất lượng để đưa vào sử dụng hay không.

Xem thêm: Thuế trước bạ nhà đất là gì? Cách tính thuế trước bạ nhà đất [Update 2022]

Nghiệm thu công trình là gì?

Nghiệm thu công trình là kiểm định chất lượng của công trình một khi xây dựng để đưa vào dùngCơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện công tác nghiệm thu công trình.

Một công trình được xem là đảm bảo chất lượng, kỹ thuật là công trình đó được thi công xây dựng theo đúng bản vẽ và bảo đảm các số đo chất lượng công trình.

Việc thực hiện nghiệm thu công trình là bước rất quan trọng và cần thiết cho mỗi công trình được tạo ra. Đây là những cơ sở bảo đảm sự an toàn và chất lượng của công trình mà nhà thầu đã cam kết thực hiện với chủ đầu tư theo đúng hợp đồng xây dựng đã ký kết và tuân thủ theo các quy trình xây dựng.

Nghiệm thu công trình bao gồm những gì?

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu.
 • Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.
 • Quy chuẩn, chuẩn mực xây dựng được áp dụng.
 • Kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
 • Nhật ký thi công, nhật ký giám sát và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
 • Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của nhà thầu.

Nghiệm thu công trình là gì?

Việc thực hiện nghiệm thu công trình là rất quan trọng và quan trọng cho mỗi công trình được tạo ra. Đây chính là những căn cứ, là sự bảo đảm an toàn và chất lượng của công trình mà nhà thầu đã thực hiện với chủ đầu tư theo đúng hợp đồng xây dựng và tuân thủ các quy trình xây dựng đúng pháp luật.

Cơ sở để nghiệm thu công trình xây nhà là gì?

 • Các yêu cầu của bộ hồ sơ mời thầu.
 • Hợp đồng kinh tế kỹ thuật được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu.
 • Các văn bản pháp luật trong đầu tư và xây dựng, giấy tờ ảnh hưởng.
 • Các chuẩn mực kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật đã được thống nhất trước đó.

Hồ sơ nghiệm thu hoàn thiện bao gồm những gì?

 • Biên bản nghiệm thu.
 • Các tài liệu thực hiện công tác nghiệm thu.

Lưu ý: Biên bản nghiệm thu và bảng tính giá trị khối lượng công việc được nghiệm thu là tài liệ quan trọng cần có trong hồ sơ thanh toán công việc, giai đoạn thi công, hạng mục công trình, công trình hoàn thành.

Nghiệm thu được thực hiện bởi người nào?

Tùy từng lĩnh vực mà công tác nghiệm thu sẽ do những bộ phận không giống nhau thực hiện. Trong lĩnh vực dịch vụ, nghiệm thu sẽ do cơ quan sản xuất phối hợp với bộ phận kiểm tra của khách hàng thực hiện.

Trong lĩnh vực xây dựng, nghiệm thu được thực hiện bởi những đơn vị công dụng có thẩm quyền. Các cơ quan này sẽ phụ thuộc vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình để nhận xét xem công trình có đạt chuẩn hay không.

tuy vậy dù do cơ quan nào thực hiện đi chăng nữa thì cũng cần phải đối chiếu với những với chỉ tiêu chất lượng trước đây. Bộ tiêu chí chính là cơ sở để đánh giá công trình, sản phẩm có đạt tiêu chuẩn nghiệm thu hay không.

 

Mẫu nghiệm thu công trình mới nhất 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

SỐ: ………………………..

Công trình: ……………………………………………………………………….
Hạng mục: ……………………………   …………………………………..

1. Đối tượng nghiệm thu: ……………………(Ghi rõ tên công được nghiệm thu)….

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

● Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: …………………………. Chức vụ: ……………………………………………

● Đại diện Nhà thầu thi công: ………………….(Ghi tên nhà thầu)………..

– Ông………………………Chức vụ: ………………………………………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Ngày bắt đầu:

……giiờ… ngày….tháng….năm…………………………………………………….

Ngày kết thúc:

…..giờ….. ngày…..tháng….năm……………………………………………………..

Tại công trình……………………………………………………………………………..

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt:

Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế)

– Tiêu chuẩn, qui phạm xây dựng được áp dụng:

(Ghi rõ các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng)

– Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào sử dụng: (Xem thêm ở phần ghi chú)

– Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

(Ghi rõ chất lượng công tác xây dựng có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng hay không)

c. Các ý kiến khác nếu có :……………………………………………………….

5. Kết luận:

Cần ghi rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi triển khai các công việc tiếp theo).

Tạm kết

Trên đây là bài viết giải thích định nghĩa nghiệm thu công trình là gì mà mình muốn chia sẻ đến các bạn. Hi vọng qua những thông tin kiến thức ở trên sẽ giúp ích được phần nào đấy cho bạn đọc.

Tìm kiếm nhà đất bán