Mẫu biên bản bàn giao công trình
Mẫu biên bản bàn giao công trình dùng để làm gì?

Mẫu biên bản bàn giao công trình dùng để làm gì?

Tại sao chúng ta phải làm mẫu biên bản bàn giao công trình sau mỗi dự án? Làm mẫu biên bản bàn giao công trình có khó không? Nếu bạn đang gặp khó khăn về vấn đề này, hãy theo dõi ngay bài viết Mẫu biên bản bàn giao công trình dùng để làm gì? để tìm hiểu ngay nhé.

Mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thiện đưa vào dùng là gì, mục đích của mẫu đơn?

Mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng là văn bản được lập ra để ghi nhận lại việc bàn giao công trình hoàn thiện được thêm vào sử dụng với nội dung nêu rõ công trình hạng mục, địa điểm xây dựng, thời gian bàn giao, nội dung bàn giao…

Mẫu biên bản bàn giao công trình
Mục đích của Mẫu biên bản bàn giao công trình

Mục tiêu của mẫu biên bản: khi công trình đã hoàn thành và đã nghiệm thu, đủ điều kiện đi vào hoạt động, bên thi công sẽ tiến hành bàn giao công trình cho chủ đầu tư, biên bản bàn giao công trình nhằm ghi lại chu trình bàn giao và công nhận việc giao nhận của cả hai bên.

Xem thêm Mẫu giấy cam kết không tranh chấp đất đai chuẩn nhất 2021

Những lưu ý khi làm biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng

Thông tin về công trình bàn giao:

Cần ghi rõ cụ thể về tên công trình (hạng mục công trình) bàn giao, địa điểm xây dựng, thời gian và địa điểm bàn giao cụ thể. Nội dung cần chuẩn xác và cụ thể để việc quản lý hồ sơ tạo ra được bài bản, minh bạch, dễ truy cứu và giải quyết các điểm xuất hiện (nếu có) với công trình khi đưa vào sử dụng.

Thành phần tham gia bàn giao công trình:

Mẫu biên bản bàn giao công trình
Những lưu ý khi làm Mẫu biên bản bàn giao công trình

Biên bản bàn giao công trình sẽ gồm sự tham gia của bên nhận và bên giao công trình cũng như cần có bên chứng kiến bàn giao. Bên nhận sẽ là chủ đầu tư, bên giao sẽ là tổ chức thi công và bên chứng kiến là tổ chức tư vấn thiết kế công trình hoặc có thể thêm các doanh nghiệp chứng kiến, doanh nghiệp khách mời khác. Sự hiện diện phong phú của các bên có liên quan đến công trình tạo ra ký công nhận trong biên bản sẽ cam kết được trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên khi giải quyết các vấn đề phát sinh về công trình xây dựng (nếu có) trước pháp luật.

Xem thêm Cách viết mẫu đơn cho tặng đất đúng cách nhất 2021

Thông tin bàn giao cần nêu chi tiết cụ thể:

Lên danh sách đầy đủcụ thể bài bản về tất cả những thông tin có sự liên quan đến công trình thực hiện bàn giao như: tài liệu làm căn cứ bàn giao (giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ hoàn công, biên bản nghiệm thu công trình…); quy mô và chất lượng xây dựng của công trình; các hồ sơ, thiết bị bàn giao cùng với. Các thông tin này cần tuân thủ đúng pháp luật quy định khi thực hiện bàn giao công trình xây dựng.

Ghi rõ sự thoả thuận và độc nhất về trách nhiệm của mỗi bên khi đưa công trình vào sử dụng thực tế:

Các bên sẽ thống nhất và thoả thuận về trách nhiệm của mỗi bên theo đúng tính năng công việc của mình và ghi vào biên bản. Đây chính là điểm quan trọng cần thiết trong biên bản bản giao này và là căn cứ để làm cho rõ trách nhiệm của mỗi bên khi công trình gặp sự cố phát sinh.

Chữ ký và số bản của biên bản được lập ra:

Mỗi bên tham gia bàn giao công trình phải giữ 01 bản chính của biên bản với chữ ký tươi của các bên có sự liên quan trong buổi bàn giao. Biên bản copy sẽ không có thành quả pháp lý. vì thế, số bản của biên bản bàn giao công trình được lập phải từ 02 bản. Đây là căn cứ để chứng minh công trình tạo ra đã hoàn thiện, được nghiệm thu hoàn chỉnh và có thể đưa vào sử dụng cũng như bảo vệ quyền lợi của mỗi bên khi có vấn đề có sự liên quan đến pháp lý.

Mẫu biên bản bàn giao công trình
Mẫu biên bản bàn giao công trình có khó viết

Xem thêm Viết mẫu biên bản nhận tiền cần chú ý những gì?

Mẫu biên bản bàn giao công trình đơn giản nhất 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU  HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH (HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH)  ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

 1. Công trình (Dự án): ……………………………………………………………………………………….
 2. Hạng mục công trình: …………………………………………………………………………………….
 3. Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………………………………………..
 4. 4. Thành phần tham gia nghiệm thu:

4.1/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu

 • Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10:

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

 • Đại diện Nhà thầu Tư vấn giám sát (nếu có thuê Tư vấn giám sát):

– Ông: …………………………………….. Chức vụ:…………………………………………………………..

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

 • Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng (cơ khí nếu có):(Ghi tên nhà thầu thi công)

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

 • Đại diện Nhà thầu tư vấn thiết kế: ……………….(Ghi tên nhà thầu tư vấn)

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

4.2/ Các đơn vị khách mời (nếu có mời):

 1. Đại diện Sở chuyên ngành: …………………(Ghi tên sở chuyên ngành)

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

 1. Đại diện đơn vị quản lý khai thác: .…(Ghi tên đơn vị quản lý khai thác)

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

 1. Đại diện UBND huyện ……………… (Ghi tên UBND huyện, nếu có mời)

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

– Ông: …………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

Các đơn vị khác (nếu có)

 1. 5. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

+ Thời gian:

– Bắt đầu: ……….ngày……tháng…..năm……

– Kết thúc: …..ngày…….tháng…..năm…..

+ Địa điểm: ……………………..(Ghi địa điểm nghiệm thu)

 1. 6. Đánh giá công trình (hạng mục công trình) được nghiệm thu:
 2. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư: (Ghi số, ngày tháng ký quyết định)

– Hồ sơ thiết kế kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt (Quyết định của ……. số…..ngày….tháng).

– Hợp đồng thi công xây dựng: Ghi số hợp đồng, ngày, tháng, năm ký hợp đồng.

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng của nhà thầu thi công xây dựng: Ghi số, ngày, tháng, năm của văn bản đề nghị được nghiệm thu của nhà thầu.

– Hồ sơ hoàn công công trình (hạng mục công trình) do ……. (ghi tên nhà thầu thi công) lập ngày….tháng….năm….. đã được cán bộ giám sát (hoặc tư vấn giám sát) ký xác nhận.

– Văn bản số ….ngày….tháng….năm…. của Cục Quản lý xây dựng công trình chấp thuận tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình (hạng mục công trình) để đưa vào sử dụng.

 1. Chất lượng, khối lượng công trình (hạng mục công trình) xây dựng:
 • Qui mô công trình:

(Phần này nêu một số thông số cơ bản về qui mô, kết cấu công trình)

 • Thời gian xây dựng:

– Ngày khởi công:

– Ngày hoàn thành:

 • Khối lượng công trình (hạng mục công trình):

(Lập bảng khối lượng chủ yếu theo thiết kế và thực tế đã thực hiện được)

 • Chất lượng:

(Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, các chỉ dẫn kỹ thuật để ghi nhận xét, đánh giá về chất lượng xây dựng).

 1. Các ý kiến khác (nếu có): ………….… (ghi ý kiến nhận xét khác nếu có)
 2. Kết luận:

– Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành công trình (hạng mục công trình) ………(ghi đầy đủ tên công trình /hạng mục công trình) ……xây dựng để đưa vào sử dụng.

– Yêu cầu phải sửa chữa, hoàn thiện bổ sung hoặc các ý kiến khác (nếu có)…… (ghi các yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện nếu có) ….

Các bên tham gia nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP NGHIỆM THU
BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 10
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT (NẾU CÓ)
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÁC ĐƠN VỊ KHÁCH MỜI

 1. Sở chuyên ngành …………………..(Ghi tên sở chuyên ngành)…………………………………..
 2. Đơn vị Quản lý khai thác: …………..(Ghi tên đơn vị quản lý khai thác)…………………….
 3. UBND huyện ………………………………………………………………………………………………….

Trên đây là những thông tin cần thiết của mẫu biên bản bàn giao công trình. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích với tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết.

Hồng Quyên – Tổng Hợp và Bổ Sung

Tìm kiếm nhà đất bán