Kiến trúc thượng tầng và những điều bạn cần biết

Kiến trúc thượng tầng và những điều bạn cần biết

Kiến trúc thượng tầng là những hiện tượng, biểu hiện tập trung đời sống tinh thần đóng vai trò quan trọng trong xã hội con người. Hôm nay, atpland.vn sẽ viết về kiến trúc thượng tầng

Kiến trúc thượng tầng là gì?

Độc đáo cây cầu với kiến trúc 'thượng gia, hạ kiều'

Kiến trúc thượng tầng là tất cả những quan điểm: chính trị, pháp quyền, đạo đức, triết học, tôn giáo, nghệ thuật… với những thể chế tương ứng: nhà nước, đảng phái, giáo hội, các đoàn thể… được tạo ra trên một cơ sở hạ tầng nhất định.

>>>Xem thêm: Bắt đầu làm bất động sản như thế nào?

Vì vậy, kiến trúc thượng tầng là những hiện tượng xã hội, biểu hiện tập trung đời sống tinh thần của xã hội, là bộ mặt tinh thần tư tưởng của hình thái kinh tế -xã hội. Nó giữ nhiệm vụ đặc biệt cùng các cơ quan khác trong xã hội hợp thành cơ cấu hoàn chỉnh của hình thái kinh tế-xã hội.

Mỗi yếu tố của kiến trúc thượng tầng có dấu hiệu riêng, có quy luật phát triển riêng, tuy nhiên không tồn tại tách rời nhau mà ảnh hưởng qua lại lẫn nhau và đều này sinh trên cơ sở hạ tầng, phản ánh cơ sở hạ tầng.

Kết cấu chung của kiến trúc thượng tầng:

Kiến trúc thượng tầng của mỗi xã hội là một kết cấu khó khăncó thể được phán tích từ những giác độ không giống nhau, từ đó cho chúng ta thấy sự kết nối đan xen và chi phối lẫn nhau của chúng. Từ giác độ chung nhất, có khả năng thấy kiến trúc thượng tầng của một xã hội bao gồm: bộ máy các hình thái ý thức xã hội (hình thái ý thức chính trị, pháp quyền, tôn giáo,…) và các thiết chế chủ đạo trị – xã hội tương ứng của chúng (nhà nước, chủ đạo đảng, giáo hội,…).

Yếu tố quan trọng của kiến trúc thượng tầng trong điều kiện xã hội

Trong xã hội có giai cấp, đặc biệt là trong các xã hội tối tân, hình thái ý thức chính trị và pháp quyền cùng bộ máy thiết chế, tổ chức chủ đạo đảng và nhà nước là hai thiết chế, tổ chức tối quan trọng trong bộ máy kiến trúc thượng tầng của xã hội.

Nhà nước là một vận hành công ty quyền lực và thực thi quyền lực đặc biệt của xã hội trong điều kiện xã hội có đối kháng giai cấp. Về danh nghĩa, nhà nước là bộ máy tổ chức đại biểu cho quyền lực chung của xã hội để quản lý, điều khiển mọi hoạt động của xã hội và công dân, thực hiện công dụng chính trị và chức năng xã hội cùng tính năng đối nội và đối ngoại của quốc gia. Về thật chất, bất cứ nhà nước nào cũng là một công cụ quyền lực thực hiện chuyên chính giai cấp của giai Cấp thống trị, tức giai cấp nắm giữ được những tư liệu sản xuất trọng điểm của xã hội, nó chính là chủ thể thực sự của quyền lực nhà nước.

>>>Xem thêm: Màu sơn phù hợp cho chủ nhà mệnh Hỏa 2019

Kiến trúc tượng tầng gồm các thành tố:

High Italian Renaissance Art | The Picassos

+ Những quan điểm, tư tưởng xã hội: đấy là những quan điểm về chủ đạo trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật…

+ Những thiết chế xã hội tương ứng: đó là nhà nước (gồm quốc hội, chính phủ, quân đội, công an, tòa án…), đảng phái, giáo hội, hội nghề nghiệp và những đoàn thể xã hội khác.

Trong số đó, mỗi yếu tố của kiến trúc thượng tầng có đặc điểm và quy luật phát triển riêng. Nhưng chúng đều liên hệ với nhau và đều nảy sinh từ cơ sở hạ tầng, phản ánh cơ sở hạ tầng, trong số đó nhà nước là tiêu chí có quyền lực mạnh mẽ nhất. Chính nhờ có nhà nước mà tư tưởng của giai cấp thống trị mới trở nên tư tưởng thống trị toàn xã hội.

– Trong xã hội có đối kháng giai cấp, kiến trúc thượng tầng bao gồm hệ tư tưởng và các thiết chế của giai cấp thống trị (như chủ nô, địa chủ, tư sản…); các quan điểm và tổ chức của giai cấp bị trị (như nô lệ, tá điền, công nhân…) đối lập với giai cấp thống trị; tàn dư của các quan điểm xã hội đã lỗi thời; quan điểm của các tầng lớp trung gian (như trí thức, nông dân…)…

Sự ảnh hưởng của kiến trúc thượng tầng ở tính năng chính trị – xã hội 

The Sistine Chapel Cypher - Secret Messages In The Art Of ...

Kiến trúc thượng tầng có chức năng bảo vệ, là một công cụ đắc lực để củng cố, duy trì sự tăng trưởng của cơ sở hạ tầng sinh ra nó, đồng thời tranh đấu xóa bỏ cơ sở hạ tầng cũ và kiến trúc thượng tầng cũ.

Đồng thời, mỗi phòng banthành tố khác nhau thuộc kiến trúc thượng tầng cũng đều có khả năng tác động ít nhiều lên cơ sở hạ tầng. Trong đó, nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọngcó thể ảnh hưởng lớn nhất và trực tiếp nhất lên cơ sở hạ tầng.

>>Xem thêm: Làm giàu nhanh bằng cách nào ? Tổng hợp cách làm giàu nhanh cho bạn

Lộc Đạt-tổng hợp

Tham khảo ( trithuccongdong, hoctap24h, … )

Tìm kiếm nhà đất bán