Chính sách bảo mật

1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng

Thông tin cá nhân của Người dùng trên ATP Land được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của ATP Land. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Chúng tôi cam kết:

• Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Người dùng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Người dùng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
• Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người dùng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của ATP Land.

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang ATP Land bao gồm: họ tên, email, điện thoại. Đây là các thông tin mà ATP Land cần người dùng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và ATP Land cung cấp, chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo quyền lợi cho Người dùng.

Phạm vi sử dụng thông tin

ATP Land sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:
• Cung cấp các dịch vụ đến người dùng.
• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và ATP Land.
• Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
• Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại ATP Land.
• ATP Land có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Người dùng khi có yêu cầu phù hợp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật tại ATP Land.

2. Chính sách, quy định tại Website

 
Bài viết trên Website

Các bài viết trên blog của chúng tôi dựa trên quan điểm, kiến thức của tác giả hoặc người viết. Các bài viết mang tính chất tham khảo, bạn đọc sẽ chịu trách nhiệm khi thực hiện theo các bài viết trên blog.

Từ ngữ khi bình luận

  • Không bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, phân biệt
  • chủng tộc, phân biệt vùng miền.
  • Không chia sẻ các đường link xấu, lừa đảo, chứa virus.
  • Không bình luận các tin spam.
  • Không sử dụng ngôn ngữ thô tục
  • Sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh.

Khách hàng sử dụng các dịch vụ, sản phẩm chúng tôi cung cấp.

Không sử dụng các sản phẩm, dịch vụ để tán phát cũng như truyền tải các nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo, các nội dung văn hóa đồ trụy hay các nội dung trái pháp luật.
Không sử dụng các công cụ chúng tôi cung cấp để kinh doanh, buôn bán các mặt hàng cấm, ảnh hưởng xấu đến người khác hay các mặt hàng trái pháp luật.
Chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ sai quy định.

3. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý hay bồi thường cho người dùng đối với các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên ATP Land. (Trừ các thông tin trực tiếp do nhân viên tư vấn của chúng tôi cung cấp có cam kết từ ban đầu trong hợp đồng).

Thông tin cá nhân và mật khẩu truy cập hệ thống bạn cần bảo mật và lưu trữ ở những nơi an toàn. Chúng tôi từ chối chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đến từ việc bạn không bảo mật tài khoản.

Tìm kiếm nhà đất bán