Chỉ số giá xây dựng là gì? Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng là gì? Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng là gì? Đây được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm số lần giữa giá xây dựng tại thời điểm so sánh với giá xây dựng được chọn làm thời điểm gốc. Cùng ATP Land đi vào bài viết này để tìm hiểu rõ hơn về chỉ số giá xây dựng nhé!

Chỉ số giá xây dựng là gì?

Chỉ số giá xây dựng được quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý khoản chi đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian, làm cơ sở xác địnhđiều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi số tiền đầu tư xây dựng công trình và quản lý khoản chi đầu tư xây dựng.

chỉ số giá xây dựng là gì

Theo đóchỉ số giá xây dựng gồm chỉ số giá xây dựng theo loại công trình, theo cơ cấu chi phí (gồm chỉ số giá phần xây dựng, chỉ số giá phần thiết bị, chỉ số giá phần khoản chi khác), yếu tố khoản chi (gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân lực xây dựng, chỉ số giá máy và thiết bị thi công xây dựng).

Có mấy loại chỉ số giá xây dựng?

  • Chỉ số giá xây dựng so sánh với với thời điểm gốc và chỉ số giá xây dựng liên hoàn.
  • Chỉ số giá xây dựng so sánh với thời điểm gốc phản ánh cấp độ biến động của giá xây dựng được coi là thời điểm gốc.

Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng

chỉ số giá xây dựng được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa mức độ biến động giá (chỉ số giá xây dựng) của các yếu tố đầu vào đại diện được chọn với quyền số tương ứng. Việc tính toán các chỉ số giá xây dựng được thực hiện theo chỉ dẫn cụ thể tại dự thảo.

Dự thảo nêu rõ, theo đặc điểm thị trường xây dựng địa phương, UBND cấp tỉnh quyết định việc tính toán chỉ số giá xây dựng áp dụng chung cho tất cả địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc tính toán cho từng khu vực thuộc địa bàn tỉnh/thành phố và tổng hợp lại để có chỉ số giá xây dựng chung.

Việc phân chia khu vực để tính chỉ số giá xây dựng do các tỉnh, thành phố quyết định theo đặc điểm về địa giới hành chính và đặc điểm thị trường xây dựng tại địa phương hoặc theo quy định phân vùng mức lương ít ra vùng do Chính phủ quy định.

Nguyên tắc trong nắm rõ ràng và quản lý chỉ số giá xây dựng

Nguyên tắc để có thể xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng là sự phản ánh khách quan, chuẩn xác và kịp thời những biến động về chỉ số giá trên thị trường của các địa phương. Cần xác định và công bố chỉ số giá một cách kịp thờithích hợp.

Mong muốn xác định được rõ chi số về giá xây dựng, người ta phải lấy danh mục cùng các công trình mang tính đại diện. Mức thông số bình quân sẽ được nắm rõ ràng tại một khoảng thời gian nhất định. Không gồm có các khoản bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng giống như mức lãi vay trong khoảng thời gian xây dựng hay vốn lưu động trong sản xuất bán hàng.

Trình tự và thời điểm xác định chỉ số giá xây dựng

Điểm neoTrình tự xác định chỉ số giá xây dựng theo bốn bước như sau:

  • Xác định thời điểm tính toán gồm thời điểm gốc và thời điểm so sánh.
  • Lập danh mục chỉ số giá xây dựng cần nắm rõ ràng và chọn lựa các yếu tố đầu vào.
  • Thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu tính toán.
  • Xác định chỉ số giá xây dựng.

Thời điểm nắm rõ ràng chỉ số giá xây dựng theo Điều 5 Thông tư Số:14/2019/TT-BXD: Thời điểm nắm rõ ràng chỉ số giá xây dựng dựng để UBND cấp tỉnh công bố gồm:

  • Thời điểm gốc là năm 2020. Bộ Xây dựng quy định về thời điểm khi thay đổi thời điểm gốc để các địa phương điều chỉnh cho phù hợp.
  • Thời điểm so sánh là các tháng, quý và năm công bố chỉ số giá xây dựng so sánh với thời điểm gốc.

Kết

Trên đây là bài viết Chỉ số giá xây dựng là gì? Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng mà mình muốn chia sẻ đến các bạn. Nếu bạn đọc có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào về vấn đề mình nêu trên thì đừng ngại để lại bên dưới một comment hoặc liên hệ trực tiếp để cùng mình giải đáp thắc mắc nhé!

Tìm kiếm nhà đất bán