Cá nhân cho thuê nhà nộp thuế như thế nào?

Cá nhân cho thuê nhà nộp thuế như thế nào?

Hiện nay, hoạt động cho thuê nhà là một hoạt động khá phổ biến, vấn đề nộp thuế khi cho thuê nhà cũng là vấn đề được cá nhân, hộ gia đình, cũng giống như các công ty rất quan tâm để hạch toán chi phí thuê nhà vào khoản chi hợp lý của công ty. Vậy cá nhân cho thuê nhà nộp thuế như thế nào? Cùng tham khảo nội dung sau đây của chúng tôi để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé.

Điều kiện nộp thuế của cá nhân cho thuê nhà

Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân bán hàng có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh có nêu rõ tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này.

Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân trong năm.

Điều kiện nộp thuế của cá nhân cho thuê nhà

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) bao gồm:

Cá nhân mới ra nghề kinh doanh; cá nhân bán hàng thường xuyên theo thời vụ; cá nhân ngừng/nghỉ bán hàng thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của một năm (12 tháng).

Doanh thu tính thuế thực tế là để nắm rõ số thuế phải nộp của năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh. Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp, nếu như kinh doanh không trọn năm thì cá nhân được giảm thuế khoán phải nộp tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh của năm.

Thuế môn bài là gì?

  • Theo điểm C, khoản 2, điều 4 của Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về người nộp lệ phí môn bài:
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu bình quân trên 500 triệu đồng/năm, mức lệ phí môn bài là 1.000.000 đồng/năm.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu bình quân trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm, mức lệ phí môn bài là 500.000 đồng/năm.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu bình quân trên 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng/năm, mức lệ phí môn bài là 300.000 đồng/năm.

Cá nhân cho thuê nhà nộp thuế như thế nào?

1/ Thuế môn bài

Mức nộp 1.000.000 đồng/một năm (Nếu cho thuê trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp bằng ½ mức cả năm).

Cá nhân cho thuê nhà nộp thuế như thế nào?
Cá nhân cho thuê nhà nộp thuế như thế nào?

Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài Chính.

2/ Thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập cá nhân

Theo điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 (có hiệu lực từ ngày 30/7/2015): “Doanh thu tính thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản được nêu rõ như sau:

  • Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác không bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.
Thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập cá nhân
  • Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác gồm có khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.
  • Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân nắm rõ theo doanh thu trả tiền một lần.”

Những loại thuế được miễn giảm

Đối với trường hợp cá nhân hoặc hộ gia đình có tổng doanh thu cho thuê dưới 100 triệu/ năm có thể được miễn thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

Cụ thể về quy định miễn thuế TNCN và thuế GTGT đã được nêu rõ ở nội dung Điểm b, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 92/2015 ngày 15/6/2015 (đã nêu ở trên).

Những loại thuế được miễn giảm

Còn về việc miễn thuế môn bài, Điều 3, Nghị định 139/2016/NĐ-CP đã đề ra như sau: các cá nhân kinh doanh có doanh thu nhỏ hơn 100 triệu đồng/năm thì có thể được miễn lệ phí môn bài.

Xem thêm: Thế nào là bất động sản? Tính bền lâu của bất động sản có tốt không?

Tạm kết

Trên đây chính là toàn bộ tất cả thông tin giúp giải đáp vấn đề cá nhân cho thuê nhà nộp thuế như thế nào mà mình muốn gửi đến để các bạn đọc thêm. Chúc các bạn thành công!

Tìm kiếm nhà đất bán