3 loại thuế nhà đất cần nắm trước khi mua tránh bị phạt

3 loại thuế nhà đất cần nắm trước khi mua tránh bị phạt

Thuế nhà đất là một khoản phí hằng năm người sử dụng đất cho mục đích phi nông nghiệp hay đất ở phải đóng cho nhà nước.

Bài viết hôm nay, ATPland sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về các khoản thuế nhà đất này.loại thuế nhà đất cần nắm

3 loại thuế nhà đất và hướng dẫn cách khai, nộp

Tiền sử dụng đất

Theo Điều 3. Luật Đất đai 2013, tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất  thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích dùng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Công thức tính tiền dùng đất tại hoàn cảnh được Nhà nước giao đất như sau:

Tiền dùng đất phải nộp = Giá đất tính thu tiền dùng đất theo mục đích sử dụng đất x Diện tích đất phải nộp tiền dùng đất
trong số đó giá đất tính thu tiền sử dụng đất căn cứ Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định (theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP).

Thuế dùng đất phi nông nghiệp

Luật Thuế dùng đất phi nông nghiệp năm 2010 quy định, đối tượng mục tiêu chịu loại thuế này là đất ở, đất sản xuất, buôn bán, đất phi nông nghiệp dùng vào mục tiêu kinh doanh.

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp = Giá tính thuế x Thuế suất

trong số đó, giá tính thuế được xác định bằng diện tích đất tính thuế nhân với giá của 1m2; Thuế suất áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau:

  • Thuế suất bậc 1. Diện tích tại hạn mức = 0,03%
  • Thuế suất bậc 2. Diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức = 0,07%
  • Thuế suất bậc 3. Diện tích vượt trên 3 lần hạn mức = 0,15%.

các loại thuế nhà đất phải nộp hiện nay
các loại thuế nhà đất phải nộp năm 2018.

Các kiểu thuế, phí phải nộp khi chuyển nhượng nhà đất

Thuế thu nhập cá nhân

– Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, thu nhập từ chuyển nhượng nhà, chuyển nhượng quyền dùng đất là một trong các thu nhập phải đóng thuế. Chuyển nhượng nhà ở, quyền dùng đất ở tại hoàn cảnh cá nhân chỉ  một nhà ở, đất ở duy nhất thì được miễn thuế thu nhập cá nhân.

– Thông tư 92/2015/TT-BTC chỉ rõ, công thức tính thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp chuyển nhượng nhà, quyền sử dụng đất như sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Giá chuyển nhượng từng lần x Thuế suất

trong đó, giá chuyển nhượng nhà, đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng trong lúc chuyển nhượng; thuế suất là 2 trên giá chuyển nhượng.

Lệ phí trước bạ

Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định nhà, đất thuộc đối tượng mục tiêu chịu lệ phí trước bạ.

Lệ phí trước bạ = Giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí trước bạ theo phần trăm %.

tại đó:

  • Giá tính lệ phí trước bạ với đất là giá đất trong Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành; Giá tính lệ phí trước bạ với nhà là giá do UBND cấp tỉnh ban hành.
  • Mức thu lệ phí trước bạ với nhà, đất là 0,5%.

trong đótrong lúc chuyển nhượng nhà, chuyển nhượng quyền dùng đất còn phải nộp một vài loại phí khác: Phí công chứng hợp đồng (theo Thông tư 257/2016/TT-BTC); Lệ phí địa chính (theo Thông tư 02/2014/TT-BTC); Phí cấp Giấy chứng thực quyền dùng đất (theo Thông tư 02/2014/TT-BTC)…

Một số lưu ý về thuế chuyển nhượng nhà đất

Những hoàn cảnh được miễn, giảm thuế khi tặng cho nhà đất gồm

– Bà mẹ Việt Nam anh dũng.

– Hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng QSDD để đi định cư tại vùng kinh tế mới

– người sử dụng đất chuyển đổi cho nhau để sản xuất giảm 50% thuế.

– Cá nhân thương binh hạng 1/4, 2/4 bệnh binh hạng 1/2, hạng 2/3.

– Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

– Người tàn tất biến mất khả năng lao động.

– Người chưa đến tuổi thành niên , người già cô đơn không nơi nương tựa.

Các hoàn cảnh không phải nộp thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền  nhà

– Chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

– Chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở , tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong hoàn cảnh cá nhân chỉ  một nhà ở, đất ở duy nhất.

– Nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Mức thuế chuyển nhượng quyền dùng đất nông nghiệp  đất ở  khác nhau không?

trước đây theo quy định cũ khi chuyển nhượng bất động sản bạn sẽ phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, khi đó mức thuế chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp là 2% còn đất ở là 4%. tuy vậy hiện trong thuế chuyển quyền sử dụng đất được thay thế bằng thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng quyền dùng đất , thống nhất áp dụng một cách tính chung cho đất nông nghiệp  đất ở như phần đầu luật sư đã chia sẻ.

Lệ phí trước bạ của việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền  nhà

Công thức tính lệ phí trước bạ sang tên quyền dùng đất

Tiền nộp đất = (Diện tích đất) x (Giá đất) x (Lệ phí)

Tiền nộp nhà = (Diện tích nhà) x (Cấp nhà) x (Lệ phí)

trong đó:

– Diện tích đất tính bằng m2

– Giá đất theo bảng giá đất của địa phương.

– Lệ phí 0,5%

Nguồn: Tổng hợp

Tìm kiếm nhà đất bán